Marka  »  Patent
Marka
Marka
Patent
Endüstriyel Tasarım
Barkod
Haberler
Yeni web sitemiz yayında!
 
Patent

Patent Nedir?
Patent terimi Latince "açık olmak" anlamına gelmektedir.Tarihsel süreç içerisinde, bir mevkie atanan veya kendisine bir imtiyaz tanınan kişilere, haklarını ispatlamak amacıyla kral tarafından mühürlenmiş bir mektup verilmekteydi.Kral tarafından mühürlenen ve rulo haline getirilen bu belgenin üzeri tekrar mühürle kapatılmadığı, yani açık olduğu için kavram "letters patent" (açık mektup) olarak anılmıştır.Başlangıçta sadece kral tarafından tanınan imtiyazları ifade eden letters patent kavramı zamanla bu belgenin yeni sınai uygulamalara verilmesiyle buluşlar üzerindeki hakkı tanıyan kapsamı belirleyen ispatlayan resmi bir belge olarak tanınmaya başlanmıştır.Krallıkların yerini devlet sistemleri almasıyla kavram kısaca PATENT olarak anılmaya başlamıştır. Kavram ülkemizde ilk defa 1879 tarihli İhtira Beratı Kanununda İhtira Beratı olarak kullanılmıştır.İhtira terimi Arapça bir şey icat etme anlamına gelir. Geniş anlamda Patent sanayiye uygulanabilir buluş üzerindeki hakkı hem de bu hakkı kullanma yetkisi veren belgedir.

Patent Kriterleri
Bir buluşun patent belgesi ile korunabilmesi için gerekli kriterler
-Yenilik
-Tekniğin bilinen durumunun aşılması
-Konusunda uzman biri tarafından kolayca düşünülüp uygulanamayacak bir niteliğe haiz olması.

Patent İçin Gerekenler
Buluş; Buluş Anlamı ;tarım ve sanayinin bir dalında üretilebilir her türlü sorunun çözümüdür.ilk defa oluşturulan yeni bir keşife buluş yani icat denir.

Patent Nedir ve Patent Nasıl Alınır?
Patent ise buluş sahibinin söz konusu ürün veya usulünü belirli süre ve şartlar dahilinde kullanabilme,satabilme,lisans verebilme hakkına sahip olmasıdır.Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi veya Faydalı model tescil belgesi veya Patent hakkı denir. Buluşlar ancak Patent veya faydalı Model tescili ile korunabilir.

Patent Hakkının Korunması Nedir?
Buluşlar 551 sayılı patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararname çerçesinde buluş sahibinin korunduğu Patent ve faydalı Model belgeleriyle buluşunun başkaları tarafından üretme veya satma hakkını belirli süre dahilinde engelleme hakkına Patent Hakkının Korunması denir.

Bu haklarda süreler;
-İncelemeli Patent ;20 yıl
-İncelemesiz Patent ;7 yıl
-faydalı Model;10 yıl'dır.

Patent İçin Gerekenler;
-Tarifname
-Teknik çizimler
-İstemler
-?ûzet
-Varsa Vekaletname

Patent Hakkı Alma ve Faydalı Model belgesi arasındaki fark;
Patent ve Faydalı Model de en öenmli fark patent başvurularındaki yüklü araştırma ve inceleme ücretlerinin Faydalı Model belgesinde olmaması denilebilir.

Patent Hakkı Alma ve Faydalı Model belgesi koruması tüm dünyada geçerlimi;
Türkiye'de koruma altına alınan bir buluş (Patent veya Faydalı Model) diğer ülkelerde koruma sağlamaz.Buluşa konu ürünün Türkiye ye ithalatı engellenebilir.

Patent Hakkı Alma ve Faydalı Model belgesi nasıl tescil edilir?
Buluş konusu ürünün Türkiye de tek tescil makamı Türk Patent Enstitüsü dür.

Patent Hakkı Alma ve Faydalı Model belgesi konusunda kimlerden yardım alabilirim?
Türk Patent Enstitütüsü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip Resmi Patent vekilleridir.

Patent çeşitleri

Ek Patent

Patent konusu buluşu mükemmelleştiren veya geliştirilen asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için verilen patentler,ek patent olarak anılır.Ek patentler asıl patentin konusu olan buluşu geliştiren ve onunla bütünlük oluşturan buluşları koruma amacı güttüğünden ek patent konusu bağımsız bir patent konusu olmayacağından bu buluşlara patent verilmesinde tekniğin bilinen durumunun aşılması söz konusu değildir.

Ek patent başvurusu başvuranın talebi üzerine her zaman bağımsız bir patent konusuna dönüştürülebilir.

Gizli Patent
Milli savunma menfaatleri nedeniyle gizlilik prosedürüne uyularak verilen ve gizli patent siciline kaydedilen patentler,gizli patent olarak nitelendirilir.
Kural olarak Tpe tarafından önceden açıklanmasına karar verilmemişse bir patent başvurusunun içeriği başvuru tarihinden itibaren iki ay süre ile gizli tutulur. Gizlilik süresi 5 aya kadar uzatılabilir.

Başvuru sahibine yapılan gizlilik bildiriminden sonra başvuru sahibi buluş hakkında bilgi sahibi olmayan kişilere bilgi vermekten kaçınmakla yükümlüdür.

Gizli patentlere yıllık ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca patent sahibi patentin gizli tutulduğu süre içerisinde devletten tazminat isteyebilir.

İncelemeli - İncelemesiz Patent
Patentlerin verilmesinde tercih edilen sisteme göre ikiye ayırmak mümkündür.Başvuru sahibinin talebi üzerine TPE tarafından yenilik incelemesi yaptırılmaksızın verilen patentler,incelemesiz patent olarak nitelendirilir.Buna karşılık patent verilebilirlik şartları bakımından inceleme yapıldıktan sonra verilen patentler ise incelemeli patent olarak nitelendirilir.

Ürün - Usul Patenti
PatKHK de patentler ürün ve usul patenti olarak ikiye ayrılır.Ürün patenti ortaya çıkan neticeye değil neticeyi gerçekleştiren maddi varlığa yani ürüne verilir.Buna bağlı olarak ürün patentine verilen hak koruma koruna altına alınmış ürün ile üretilen ürünleri kapsamaz. Usul patentinde ise asıl unsur bir ürünü veya neticeyi meydana getiren yöntemlerdir.Usul patentinde önemli olan yöntemdir yöntem ile ortaya çıkan neticelerdir.

Başvuru için Gerekli Belgeler
-Başvuru dilekçesi,
-Tarifname,

Buluşun tüm özellikleri buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı yazılır.Tarifname sırasıyla; buluş başlığı, buluşun ilgili olduğu
teknik saha ve tekniğin bilinen durumu, buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem, resimlerin açıklanması, resimlerden yararlanarak buluşun açıklanması, buluşun sanayiye uygulanma biçimi şeklindeki alt bölümleri kapsar.

-İstem veya İstemler, Buluşun patentle ya da faydalı modelle korunması istenilen unsurları tanımlar.Her istem açık ve öz olarak yazılır.İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz.

-?ûzet, ?ûzetin başında buluş başlığı yer almalıdır.?ûzet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder; tarifname, istemler, eğer varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir.Buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı bildirir.?ûzet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde kısa olmalı, Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşmalıdır.

-Resimler, Buluş konusu makine, cihaz, ürün ve yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri gerektiriyorsa, yazılı kısım içermeyen,siyah-beyaz,teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmiş resimler başvuruda yer alabilecektir.
Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız).

Patent Hakkı Alma ve Faydalı Model belgesi için;
Akredite Belgelendirme Ofisi 0-236 231 55 35 ve 444 3 105 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Akredite Belgelendirme E?itim LTD. ?T?.
? Copyright 2013, T?m Haklar? Sakl?d?r.
info@akredite.com.tr
Anasayfa   |   Yasal Uyar?lar   |   ?leti?im