Marka  »  Barkod
Marka
Marka
Patent
Endüstriyel Tasarım
Barkod
Haberler
Yeni web sitemiz yayında!
 
Barkod

Barkod Nedir?
Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yanyana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur.
Barkod günümüzde neredeyse bir çok yerde rastlayabileceğimiz bir simge durumunda. Dergiler, sigara, biskuit, ciklet, bilgisayar ve daha bir çok ürünün üzerinde barkodu görmek mümkün. Barkod aslında, bilgisayar ve buna benzer cihazların kodlamayı okumasını kolaylaştırmak için yapılmıştır. Bilgisayara barkod bilgisini aktarmak için barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bu barkod okuyucular barkod çizgilerini tarayarak, kodlama sistemini çözümler ve kodu bilgisayara aktarır.
İlk barkod patenti 1949 yılında alınmış olmasına rağmen, bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşamamasından, aktif olarak 1980 yılından sonra yoğun kullanımı başlamıştır. İlk standart barkod 1968'de oluşturulmuş. Yaygın olarak kullanılan EAN kod standartı ise ancak 1976 oluşturulmuş. EAN standartı bugün bir ürün üzerinde sıklıkla görebileceğimiz bir barkod türünün oluşmasını sağlamıştır.

Barkod bir çok standarta sahiptir. Bu standartlar barkodun basımı ve okunması için uluslararası kuruluşlarca saptanmaktadır. EAN, Avrupa ve ülkemizde kullanılan en yaygın standarttır. EAN kodu içinde ülke kodu, firma kodu gibi kodlamalar bulunmaktadır. EAN kodu Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir.

EAN, tek barkod standartı değildir. EAN daha çok perakende satılan ürünlere standart barkodlama getirmek amacı ile oluşturulmuştur. Bu sayede numaralama işlemi bir merkez kontrolünde gerçekleştirilerek, ürün barkodlarının farklılaşması sağlanabilmektedir.
Code 128, Code 39, UPC gibi bir çok barkod standartı bulunmaktadır.

Barkodlar sadece düz çizgilerden oluşmamaktadır. 2D diye adlandırılan iki boyutlu barkodlarda söz konusudur. Bu kodlama sistemi sayesinde yüzlerce karakterlik bilgi bir barkoda sığdırılabilmektedir. ?ûrnek 2D barkodu aşağıda verilmiştir. 2D barkodlarında bir çok standartı bulunmaktadır. 2D Barkod ile bir personelin tüm kimlik bilgilerini, klinik uygulamalarda hastaya ait tüm bilgileri, üretimde ürünün geçtiği aşamaları tutabilirsiniz.

Barkod Neden Gereklidir?
Bir Üretimden Veri Toplama projesinde, üretim bilgilerinin bilgisayar ortamına otomatik olarak taşınmasının yanısıra, bilgilerin hatasız ve hızlı bir şekilde toplanması da esastır. Bilgisayar ortamlarına bilgi girişleri klavye ve tuşlar yardımıyla veya otomatik algılayıcı sistemlerle yapılır. Klavye üzerinden tuşlara basılarak yapılan bilgi girişinde insan faktörünün rolü büyüktür ve hata oranı yüksektir. Yapılan hesaplamalar klavye ile bilgi girişlerinde hata yapma olasılığını % 76 olarak göstermiştir.
Otomatik algılayıcı sistemlerin ilk türü 'Punched Card' denilen delikli şeritler idi. Günümüzde telex sistemleri gibi bazı yerlerde halen kullanılmaktadır. Daha sonra manyetik teyp adı verilen şeritler bu sistemlerin yerini almıştır. Ancak manyetik özelliğinin korunmasının zorluğu araştırmacıları başka çözüm arayışlarına itmiştir. Böylelikle optik algılayıcılar keşfedilmiş ve kullanıma sunulmuştur.

İlk çıkan optik algılama sistemi OCR adı verilen ve halen günümüzde kullanılan karakter tanımlama sistemidir. Ancak bu sistemde kullanılan karakterler nümerik sayılar ve birkaç alfanümerik karakterlerden ibaret olup yeterli olmamıştır ve nihayet 1970'li yıllarda barkod adı verilen çizgi kod sistemi keşfedilmiştir.
çizgi kod sisteminde karakterler ince ve kalın çizgiler ile aralarındaki boşlukların kombinasyonları ile kodlanırlar.

Barkod günümüzde en fazla ürün tanımlamasında kullanılmaktadır ve hatalı okuma oranı 10 milyonda bir'den düşük hesaplanmıştır. Barkodlanmış bir mamülün üretim bandındaki aşamaları, kalite kontrol durumu, ambar girişi ve ambar sevkiyatı barkod okuyucular ve bunların bağlı olduğu bilgisayar sistemi ile otomatik olarak izlenmekte, günlük, haftalık, aylık üretim bilgileri ve listeleri maksimum doğrulukta kolayca alınabilmektedir. Barkod aynı şekilde market uygulamalarında, güvenlik ve personel giriş-çıkış takibi, ambar giriş ve sevkiyat uygulamaları gibi endüstrinin birçok alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır.

Barkod Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- Taahütname
2 - Bağlı bulunulan odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası vb.) halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
3 - Muhasebeciden alınan ıslak kaşe onaylı olarak alacağınız son yıla ait gelir tablosu
a - Yeni kurulan firmalar için Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
b -Hiç geliri olmayan firmalar için hiç bir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu
4 - Ticaret Sicil Gazetesi Aslı.
5 - Gelir Tablosundaki brüt satışlara göre TOBB Resmi Hesaplarına yatırılması harç ücreti dekontu

Barkod Ve Marka İlişkisi
Barkod ticari ürünlerin tanımlanması amaçlı kullanılan bir kodlama yöntemdir. Barkod sahibi olmayan ürünler, neredeyse ulusal ve uluslararası pazarlarda da artık dolaşamamaktadır. Barkod uygulanan bir veya birden fazla ürünün piyasaya arzı esnasında sonuçta bir marka ile sunulmak durumundadır. Dolayısıyla bu nokta da barkod ve marka ilişkisi başlamaktadır.
Barkod alabilmek için üretici olunmasa bile vergiye tabii olmak şartı vardır. Yani ticari teşebbüs olmak gerekir. Bu ticari teşebbüslerin ise bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı bulunmaları gerekmektedir. Nitekim ülkemizde barkod alımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) vasıtasıyla yapılabilmektedir. Ticari işletmelerin barkod alabilmesi için marka tescil belgesi istenmemektedir veya tescilli marka şartı aranmamaktadır. Ancak ticaret alanında bir ürünün satışa arzı için marka tescili gerektiği aşikardır. Buna mukabil barkod basılan hemen hemen her ürün tescilli bir marka ile satılmaktadır.

Barkod ve marka, her ikisi de ürünü tanımlamak ve diğer ürünlerden ayırmak için kullanılır. Ayrıldığı nokta ise şudur; Gıda ürünleri, tekstil ayakkabı, mobilya, dekorasyon, elektronik ürünler, ilaç ve kozmetik ürünlerinin ticari isimleri yani markaları, kimlik bilgisi olma, tüketiciye kendisini tanıtma fonksiyonu ve ürünü ayırt etme fonksiyonunu sağlamaktadır. Tabii ki hiçbir tüketici bir ürünü alırken barkoduna bakıp almamaktadır. Barkodun direk olarak değil Uluslar arası anlamda bir okuyucu vasıtasıyla kimlik bilgisi olma özelliği vardır.
Barkod ve marka her ikisi de bir tescil süreci sonucunda elde edilmektedir.
Tescilli marka ile marka sahibi arasında ki ilişki, barkod ile barkod sahibi arasında ki ilişki ile aynıdır. Üretici kodu, ürün kodu ve diğer unsurların kombinasyonu ile oluşan dizinler, teşebbüsü ve ürününü direk olarak tanımlamakta ve teşebbüs ile bağı ortaya koymaktadır.

Barkod Başvurusu ve Onay işlemleri için;
Akredite Belgelendirme Ofisi 0-236 231 55 35 veya 444 3 105 nolu telefonlardan da bilgi alabilirsiniz.

Akredite Belgelendirme E?itim LTD. ?T?.
? Copyright 2013, T?m Haklar? Sakl?d?r.
info@akredite.com.tr
Anasayfa   |   Yasal Uyar?lar   |   ?leti?im