Belgelendirme  »  CE Belgelendirme  »  Makineler
Belgelendirme
Sistem Belgelendirme
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 22000 : 2005
OHSAS 18001 : 2005
ISO / IEC 27001 : 2005
ISO / IEC 20000 : 2005
ISO 13485 : 2003
ISO 10002 : 2004
EN 15838 : 2009
FSSC 22000
BRC PAS 220
Ürün Belgelendirme
Helal Gıda
Türk Standardlarına Uygunluk
Organik Tarım
İyi Tarım Uygulamaları
FDA Kaydı Nasıl Gerçekleşir?
CE Belgelendirme
Makineler
İnşaat Ürünleri
Asansörler
Basınçlı Kaplar
Medikal Cihazlar
(EU) 2016/425
Haberler
Yeni web sitemiz yayında!
 
CE Belgelendirme  »  Makineler

MAKİNA DİREKTİFİ (98 /37 /EC)

Yönetmeliğin Kapsamı
Yönetmelik, makine, makinalarda kullanılan komponent ve güvenlik elemanlarının uygunluk değerlendirmesini kapsar.

Yasal Durum
5 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 98/37/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği (Machinery Safety Directive) üye Ülkelerde zorunlu olmuştur.

5 Mayıs 2002 de Türkiye de Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) olarak yayınlanmıştır ve 1 Ocak 2004 tarihinde zorunlu hale gelmiştir.

Makina Emniyeti Yönetmeliğinde Uygunluk Değerlendirme
Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren bir ürüne CE işareti vurulabilmesi için 2 yol vardır.

1. Üretici Beyanı İle CE markalama
2. Onaylanmış Kurum Müdahalesi Sonrası Üretici tarafından CE Markalama (EK IV kapsamındaki makinalar)

MAKİNA EMNİYETİ Y?ûNETMELİ?Şİ EK IV

A. Makinalar
1. Ahşap ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeler için kullanılan tek ya da çok bıçaklı daire "testereler,
1.1. Sabit gövdeli, iş parçası elle veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslenebilen, çalışma sırasında takım ilerlemesi olmayan testere tezgahları,
1.2. Kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, testere taşıyıcı gövde veya arabası el ile idare edilen testere tezgahları,
1.3. İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan, kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan,yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları,
1.4. İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan ve kesme sırasında takım ilerlemesi olan,yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları,
2. Ahşap işleri için, el ile beslemeli, yüzey işleme makinaları,
3. Ahşap işleri için, tek yüzeyden alarak ayarlayan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı makinalar,
4. Ahşap ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, sabit veya hareketli yataklı ve hareketli arabalı lama testere makinaları,
5. Ahşap ve benzeri malzemeleri işlemek için, 1, 2, 3, 4, ve 7. şıklarda belirtilen makina tiplerinin oluşturduğu kombine makinalar,
6. Ahşap işlemek için çoklu takım tutuculu, el ile beslemeli zıvana tezgahları,
7. Ahşap ve benzeri malzemeler işlemek için, el ile pinol hareketi uygulayan kalıpçı frezeleri,
8. Ahşap işlemek için portatif, zincirli testereler,
9. Malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, stroku 6 mm'den, hızı 30 mm/sn'den yüksek olan, bükme presleri de dahil, presler,
10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı(preslemeli) plastik kalıplama makinaları,
11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı(preslemeli) kauçuk kalıplama makinaları,
12. Aşağıda belirtilen, yer altı çalışmaları için üretilmiş makinalar:
- Ray üzerinde çalışan makinalar: Lokomotif ve dekoviller,
- Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri,
- Yer altında çalışan makinalarda kullanılan içten yanmalı motorlar.
13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma donanımlı çöp kamyonları,
14. Ek I, Madde 3.4.7'de tanımlanan kardan kavramalı, sökülebilir transmisyon milleri ve koruyucuları,
15. Araç bakım asansörleri,
16. Üç metreden daha fazla dikine yüksekliklerden düşme riski taşıyan kişilerin indirilip kaldırılmasında kullanılan aygıtlar,
17. Patlayıcıların (pyrotechnics) imalatında kullanılan makinalar.B. Emniyet parçaları
1. Kişilerin güvenliğini sağlamak için, özel tasarımlanmış, detektör niteliğindeki elektro-duyarlı aygıtlar (malzemesiz-lazer, optik vb. engeller, algılama perdeleri, elektromanyetik detektörler vb.).
2. çift elle kumandalı olarak emniyet fonksiyonlarını ifa eden mantık birimleri,
3. Madde 9, 10 ve 11'de belirtilen presleri korumak için kullanılan otomatik hareketli koruyucu perdeler
4. Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar (DKKY-ROPS),
5. Düşen Cisimlere Karşı Koruyucusu Yapılar (DKKY-FOPS).

Eğer bir makina ya da komponent Yönetmeliğin EK IV üne giriyorsa aşağıdaki şekilde CE Uygunluk değerlendirme sürecinden geçer.

MAKİNA EMNİYETİ Y?ûNETMELİ?Şİ
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve CE Uygunluk İşareti

Belgelendirme
Madde 7 ? Üretici, makinaları piyasaya arz etmeden önce aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır;
a) Makinaların Ek IV'de verilen listede yer almaması halinde, Ek V'de belirtilen AT Uygunluk Beyanı
dosyası düzenler. (Üretici Beyanı ile CE markalama)
b) EK IV'de verilen listede yer alan makinaların 6 ncı maddede belirtilen standartlarla uymaması veya kısmen uyması veya böyle bir standardın mevcut olmaması halinde, üretici makinanın bir örneğini Ek VI'da belirtilen AT Tip İncelemesi prosedüründen geçirir.
c) Makinaların Ek IV'te belirtilen listede yer alması ve 6 ncı maddede belirtilen standartlara göre imal edilmiş olması halinde; (Onaylanmış Kurum Müdahalesi Gerektiren Ürünler)
1) Ek VI'da belirtilen AT Tip İncelemesi dosyasını düzenleyerek onaylanmış kuruluşa sunar ve bu kuruluş osyanın alındığını yazılı olarak teyit eder ve dosyayı muhafaza altına alır .
2) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen dosyayı onaylanmış kuruluşa sunar ve bu kuruluş 6 ncı maddede atıfta bulunulan standartların doğru uygulanıp uygulanmadığını belirleyerek, bu dosyanın
yeterliliğini kanıtlayan bir belge düzenler veya,
3) Makinanın bir örneğini Ek VI'da belirtilen AT Tip İncelemesine tabi tutar.Makine Emniyeti Yönetmeliğin
EK I'inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır.

Akredite Belgelendirme E?itim LTD. ?T?.
? Copyright 2013, T?m Haklar? Sakl?d?r.
info@akredite.com.tr
Anasayfa   |   Yasal Uyar?lar   |   ?leti?im