Belgelendirme  »  CE Belgelendirme  »  Asansörler
Belgelendirme
Sistem Belgelendirme
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 22000 : 2005
OHSAS 18001 : 2005
ISO / IEC 27001 : 2005
ISO / IEC 20000 : 2005
ISO 13485 : 2003
ISO 10002 : 2004
EN 15838 : 2009
FSSC 22000
BRC PAS 220
Ürün Belgelendirme
Helal Gıda
Türk Standardlarına Uygunluk
Organik Tarım
İyi Tarım Uygulamaları
FDA Kaydı Nasıl Gerçekleşir?
CE Belgelendirme
Makineler
İnşaat Ürünleri
Asansörler
Basınçlı Kaplar
Medikal Cihazlar
(EU) 2016/425
Haberler
Yeni web sitemiz yayında!
 
CE Belgelendirme  »  Asansörler

(ASANS?ûR DİREKTİFİ (95/16/AT) (95/16/EC)

31 Ocak 2007 -Sayı: 26420 de yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) (95/16/EC)
asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini sağlar. İlgili İmar Kanunu usul ve mevzuatlarına göre yapılacak yapılara tesis edilecek her türlü asansörlerin projelendirilmesi, aksamın imali, asansör yerinin hazırlanması, montajı, kontrol ve deneylerinin yapılması, bakımı, işletilmesi ve yıllık kontrollerinde uyulması gereken standartları ve uygulama esaslarının yapılış şeklini kapsar.

Asansör
Boyutları ve yapımı itibariyle insan veya yükleri de içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen, kılavuz raylar arasında yapının belli duraklarına insan ve yükleri taşıyan elektrikli araçtır.

Elektrikli Asansör
Sabit olarak monte edilmiş, tahrik kasnaklı, tamburlu veya zincirli tahrik düzeni olan elektrikle çalıştırılmak üzere tasarlanmış cihazdır.

Hidrolik Asansör
Sabit olarak monte edilmiş, kılavuz raylar arasında, piston, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, hidrolik olarak çalıştırılmak üzere tasarlanmış cihazdır.

Asansör Firması
Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip, projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen kuruluştur.
Asansör Aksamını İmal Eden Firma: Münhasıran asansörde kullanılanı aksamdan bir veya bir kaçını imal eden kuruluşlardır.

Asansör Aksamı
Bir asansörü meydana getiren ve özellikle asansörde kullanılan ve kendi başına bir ünite olan parça ve/veya parçalar topluluğudur. Bu aksamdan bazıları: Tahrik Sistemi (Motor-makina vb.) Kabin (Komple-askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantıları vb.) Kapı (komple, kilit, fiş, kontak, kasa vb.) Kumanda Panosu (kontaktör, röle, kablo vb.)

Kritik Komponent
Asansör kararnamesinde (Asansör Yönetmeliği (95/16/EC) Ek-IVde listelenen asansör aksam ve parçalarıdır. Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan cihazlar çift yönlü güvenlik tertibatı A) Enerji toplayan şok emiciler

B) Enerji dağıtan şok emiciler Düşmeleri önleyen cihazlar olarak kullanıldıklarında hidrolik elektrik devrelerin prizlerine bağlanmış olan emniyet cihazları Kritik Komponentlerin Uygunluk Değerlendirme İşlemleri Kritik komponentler için gelen CE uygunluk değerlendirme teklifleri alınır.

Kritik komponent üretimini gerçekleştiren üreticinin yıllık üretim kapasitesi, kalite yönetim sistemi ve tasarım biriminin olup olmamasına göre üreticinin yapısına en uygun modül seçilir. İmalatçı tarafından seçilen Onaylanmış kuruluş güvenlik aksamlarının düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapar veya yaptırır.

İmalatı tamamlanmış güvenlik aksamlarından alınan yeterli miktarda numuneler incelenir ve imalatın yönetmeliğin ilgili kurallarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, bu kararnamede anılan ilgili Standardlar da belirtilen uygun deneyler veya eşdeğer deneyler yapılır.

Kontrol edilen güvenlik aksamlarından birinin veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda,Onaylanmış Kuruluş gereken önlemleri alır. Uygunluk durumunda, Onaylanmış Kuruluş sorumluluğu doğrultusunda, imalatçı imalat işlemleri sırasında bu kuruluşun kimlik numarasını iliştirir.

Asansör Periyodik Kontrolleri

18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir.

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir

Kontroller, yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler.

Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir.

Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.

01.01.2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır.

Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle

yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur..

Akredite Belgelendirme E?itim LTD. ?T?.
? Copyright 2013, T?m Haklar? Sakl?d?r.
info@akredite.com.tr
Anasayfa   |   Yasal Uyar?lar   |   ?leti?im