Belgelendirme  »  CE Belgelendirme  »  Basınçlı Kaplar
Belgelendirme
Sistem Belgelendirme
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 22000 : 2005
OHSAS 18001 : 2005
ISO / IEC 27001 : 2005
ISO / IEC 20000 : 2005
ISO 13485 : 2003
ISO 10002 : 2004
EN 15838 : 2009
FSSC 22000
BRC PAS 220
Ürün Belgelendirme
Helal Gıda
Türk Standardlarına Uygunluk
Organik Tarım
İyi Tarım Uygulamaları
FDA Kaydı Nasıl Gerçekleşir?
CE Belgelendirme
Makineler
İnşaat Ürünleri
Asansörler
Basınçlı Kaplar
Medikal Cihazlar
(EU) 2016/425
Haberler
Yeni web sitemiz yayında!
 
CE Belgelendirme  »  Basınçlı Kaplar

(BASINçLI KAPLAR DİREKTİFİ (97/23/EC))

Yönetmeliğin Kapsamı
Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bardan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bardan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

Yasal Durum
25 Haziran 1987 tarihinden itibaren, Üye Ülkeler, 87/404/EEC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (Simple Pressure Vessels Directive) koşullarını yerine getirmeyen hiçbir basınçlı kabın pazara sürülmesine izin veremez.

31 Mart 2002 de Türkiye de Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) olarak yayınlanmıştır. 31 Mart 2003 e kadar geçiş dönemi öngörülmüştür.Bu tarihten itibaren Türkiyede de Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği zorunlu hale gelmiştir.

Uygunluk Değerlendirme Süreci
Madde 12- PS ile Vnin çarpımının 50 bar/litreden fazla olduğu durumda 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak üretildiği takdirde üretici;

- ya 13 üncü maddede belirtilen tasdik edilmiş muayene kuruluşuna bilgi verir ve bu kuruluş tasarımı ve EK II-3 de belirtilen üretim programını inceledikten sonra, programın yeterli olduğunu onaylayan bir uygunluk belgesi düzenler,
- ya da kabın bir prototipini 14 üncü madde de belirtilen AT Tip İncelemesine sunar.9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartlara veya onaylanmış prototipe göre imal edilen kaplar, piyasaya sunulmadan önce;

a) PS ile V nin çarpımının 3000 bar/litreden fazla olduğu durumda üretici, 15 inci maddede belirtilen AT doğrulamasına,
b) PS ve V çarpımı sonucunun 3000 bar/litreden az ancak 50 bar/litreden daha fazla olduğu durumda, üreticinin tercihine göre:

- 16 ncı madde de belirtilen AT uygunluk beyanına veya
- 15 inci madde de belirtilen AT doğrulamasına,tabi tutulur.

Akredite Belgelendirme E?itim LTD. ?T?.
? Copyright 2013, T?m Haklar? Sakl?d?r.
info@akredite.com.tr
Anasayfa   |   Yasal Uyar?lar   |   ?leti?im